BKRI BKRI BKRI BKRI BKRI BKRI BKRI BKRI

Alapítvány

Alapítvány neve: Alapítvány a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért

Kuratórium elnöke: Németh Szilárd

Kuratórium tagjai: Sötétné Marton Judit, Starkné Nagy Jusztina

Alapítvány típusa: kiemelten közhasznú

Alapítvány levelezési és tevékenység végzési címe: MH Honvédkórház Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet (rövidítve: Honvédkórház), 8230 Balatonfüred, Szabadság út 5.

Alapítvány célja:

 • A MH Honvédkórház Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetben gyógykezelésen és rehabilitáción résztvevő, a Magyar Honvédség állományába tartozó hivatásos és polgári állomány, valamint a hozzátartozóik, az igényjogosult nyugdíjasok és családtagjaik szívbetegségének gyógyítása
 • a rehabilitáció személyi, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, korszerűsítése
 • mindezen célokhoz anyagi és tárgyi eszközökkel történő segítségnyújtás
 • A Honvédkórház BKRI-ben gyógykezelésen és rehabilitáción lévő személyek szív- és érrendszeri betegsége gyógyításához szükséges:
  • Személyi (oktatási, képzési) és tárgyi feltételek folyamatos javítása, korszerűsítése,
  • Mindezen célokhoz anyagi és tárgyi eszközökkel történő segítségnyújtás.
 • Az egészséges életmódhoz szükséges tudás, és készségek megszerzésének támogatása, az egészségtudatos magatartás kialakítása.
 • Az egészség-kockázati tényezők befolyásolása célzott megelőzési-, és egészségfejlesztési programokkal.
 • Szűrési programok szervezése, végrehajtása és az ehhez szükséges gépek, berendezések, felszerelések, anyagok biztosítása.
 • Tudományos rendezvények szervezése, végrehajtása. A lebonyolításhoz szükséges materiális és immateriális anyagok rendelkezésre bocsátása, biztosítása.
 • A partnerségi együttműködések, és a helyi közösségek erősítése az egészség, mint "érték és eszköz" érdekében.

A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásánál az alapítvány adószáma: 18925379-1-19

A társasági adót fizetők az éves adó elszámolásakor a kiemelkedően közhasznú szervezetek támogatására vonatkozó adókedvezményt vehetik igénybe.

OTP Rt. bankszámlaszám: 11748069-20020581-00000000